Inkoopvoorwaarden

1.            Disclaimer

1.1.        Amstel Watches is verantwoordelijk voor de totstandkoming van haar website. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site. Door het gebruik van de site accepteert u de disclaimer.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Amstel Watches. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amstel Watches. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op AmstelWatches.nl en op Amstelwatches.com wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Amstel Watches behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Amstel Watches sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 
 

1.            Inkoop

 

 

1.1.        Amstel Watches koopt gebruikte Producten in voor zover zij dat wenst en richt zich op kort of ongedragen Producten die korter dan twee jaren als nieuwe op de markt in de EU zijn verschenen van enig Aanbieder zoals hierna beschreven, althans richt zich op Producten zoals omschreven op de website van Amstel Watches.

 

1.2.        De Aanbieder is de enig eigenaar van het Product dat onbezwaard is (vrij is van beslag of pandrechten e.d.).

 

1.3.        Amstel Watches keurt het door Aanbieder aangeboden Product en is niet gehouden de reden van afkeuring te noemen.

 

1.4.        Amstel Watches keurt het door Aanbieder aangeboden Product maar is niet gehouden tot de Inkoop ervan.

 

1.5.        Inkoop door Amstel Watches geschiedt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs van de Aanbieder.

 

1.6.        De Aanbieder dient – naast eventueel ook op de website van Amstel Watches omschreven eisen en wensen, voor zover mogelijk, te verklaren dat:

a.            hetzij het Product nieuw en/of onbeschadigd is,

b.            hetzij het Product onbeschadigd en ongedragen of kort gedragen is;

c.             het product niet is gepersonaliseerd;

d.            het product niet is gegraveerd;

e.            het product de oorspronkelijke maat heeft;

f.              het product geen reparaties of andere activiteiten heeft ondergaan dan wel deze gedocumenteerd aangegeven worden;

g.            het Product zo mogelijk in de originele verpakking zit met eventuele bijbehorende papieren zoals een garantieboekje/pas